Konkurenčna klavzula – njena uspešnost in neuspešnost

O AVTORJU
Barbara Gerbec Rozman


Razmerja med udeleženci na trgu postajajo vedno bolj zahtevna. Marsikatero podjetje se agresivno in neusmiljeno bori za svoj kos pogače. K temu pripomore tudi pretok kapitala, blaga in delovne sile znotraj EU. Pomemben kapital podjetja predstavljajo ljudje – najsi bodo to poslovodni in vodilni delavci, ali pa drugi zaposleni oziroma pogodbeni sodelavci. Slovenski trg pri navedenem ni izvzet. Zaradi zaščite poslovnih skrivnosti, tehničnih postopkov ter nasploh svojega konkurenčnega položaja na trgu podjetja čedalje več pozornosti namenjajo konkurenčni klavzuli v delovnem razmerju, tako v fazi sklepanja pogodb o zaposlitvi, kot tudi pri njenem uveljavljanju. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.