Pravni in finančni vidik različnih oblik opravljanja dela

O AVTORJU
Petra Mlakar


Zmanjševanje stroškov, optimizacija davkov, iskanje najcenejše oblike zaposlovanja je le nekaj zadev, ki obremenjujejo delodajalce. V izvajanju različnih oblik zaposlovanja pa se dostikrat zgodi tudi, da posamezna oblika izplačila z vidika delovnopravne zakonodaje ni primerna. Rezultat tega so lahko dodatne davčne obremenitve, zamudne obresti, globe in tudi sum kaznivega dejanja. Še posebej je treba opozoriti na nedovoljeno možnost »zaposlovanja« fizične osebe, ki opravlja dejavnost, namesto redne zaposlitve. V članku so prikazani pravna podlaga za sodelovanje s samozaposlenimi osebami, posledice zlorabe in praktični primer pravilnega in nepravilnega sodelovanja. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.