Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – posebno pravno varstvo pred odpovedjo po ZDR-1

O AVTORJU
Vesna Šafar


Prispevek se nanaša na posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni redno ali izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki jo delavcu izda delodajalec v skladu z zakonom. 83. čl.  ZDR-1. V primerih, ko lahko pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi na iniciativo delodajalca, določenim kategorijam delavcev daje posebno pravno varstvo pred odpovedjo, ki je prilagojeno posamezni varovani kategoriji in namenu njenega varstva.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.