Zakaj je promocija zdravja na delovnem mestu pomembna?

O AVTORJU
Mateja Geržina


Za zdravje se splača potruditi, tako nam kot posameznikom, kot tudi družbi. Ravno iz tega razloga je zakonodajalec v 6. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu predpisal delodajalcem, da morajo pripraviti Načrt promocije zdravja. Vanj naj bi vključili aktivnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in dela. Svetovna zdravstvena organizacija definira zdravje kot stanje popolnega fizičnega, socialnega in duševnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti. Zdravje posameznika je pogojeno s številnimi socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi dejavniki.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.