Zaposlovanje in kariere delavcev invalidov: ovire in pozitivni premiki

O AVTORJU
Marija Paladin


Zaposlovanje in kariere delavcev invalidov sta temi, ki se ju lotevajo raziskovalci v različnih študijah. Ker invalidnost onemogoča ali zmanjšuje produktivnost zaposlenih, ima velik vpliv tako na odločanje delodajalcev za zaposlitev delavca invalida, kot na delavce invalide same in njihove kariere. Za potrebe članka smo od ene izmed velikih organizacij pridobili podatke o delavcih invalidih, ki jih organizacija zaposluje. Naš namen je bil preveriti, na kakšnih delovnih mestih so delavci invalidi zaposleni ter ugotoviti, ali so bili deležni napredovanja tudi po nastanku invalidnosti. Skoraj 40 % delavcem invalidom se je tarifni razred od nastanka invalidnosti povišal. Kar pomeni napredovanje, razporeditev na zahtevnejše delo in višjo plačo ter, pogosto, poleg horizontalnega tudi vertikalni razvoj kariere. V nasprotju z ugotovitvami nekaterih avtorjev, da so delavci invalidi razporejeni predvsem na nižje plačana delovna mesta, se namreč tako v primeru plačnega razreda, kot v primeru tarifnega razreda delovnega mesta izkaže, da so delavci invalidi razporejeni na nižje, kot tudi na višje razporejena delovna mesta. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.